Slovenská asociácia Route 66 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko

vyhlasujú

fotografickú súťaž My na SK Route 66

Cieľom fotosúťaže je priblížiť širokej motoristickej a turistickej verejnosti stredoslovenský a východoslovenský región, ktorým vedie štátna cesta I/66 – SK Route 66.

Krajina, ktorou táto cesta vedie, je bohatá na rôzne prírodné krásy, mestá a obce s bohatou a významnou históriou, miesta cestovného ruchu poskytujúce široké možnosti turistického a športového vyžitia, ale aj miesta ponúkajúce kultúrne a umelecké zážitky. Súťaž je zameraná na krajinársku a dokumentačnú fotografickú tvorbu, fotografiu miestnej architektúry, faunu a flóru v okolí cesty bez rozdielu, či ide o fotografa amatéra alebo profesionála, či je fotografia urobená mobilom, kompaktom alebo zrkadlovkou.

SK Route 66 pretína Slovensko severo – južným smerom. Jej dĺžka je na území Slovenska 330 km, spája hraničné priechody s Maďarskom v Šahách a s Poľskom v Lysej Poľane. Prechádza mestami Šahy, Dudince, Krupina, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok a Spišská Belá. Za hranicou s Poľskom pokračuje smerom do Zakopaného (270 km). Osobitná je “virtuálna časť” z Lopeja do Liptovského Mikuláša (60 km).

Pre koho je súťaž určená ?

Súťaž je určená všetkým, ktorí budú cestovať po SK Route 66 a :

  • navštívia niektoré turistické, športové alebo kultúrne miesto ležiace po trase alebo blízkom okolí SK Route 66
  • zúčastnia sa niektorej turistickej, športovej alebo kultúrnej akcií v obci alebo meste ležiacej po trase a v blízkom okolí SK Route 66
  • navštívia ľubovoľné stravovacie alebo ubytovacie zariadenie ležiace po trase Route 66
  • ich fotografia vznikne v súvislosti s SK Route 66, v miestach ležiacich priamo alebo v blízkom okolí cesty č. 66

Súťaž bude prebiehať od 1. augusta do 30. novembra 2020. Súťažné fotografie musia byť vyhotovené v dobe od 1. januára 2020 do 30. novembra 2020.

Kedy a ako sa súťaž uskutoční ?

30. november 2020 je posledným dňom, kedy je možné ešte fotografie spracovať a poslať do súťaže. Súťažné fotografie môžu súťažiaci posielať priebežne v zmysle Pravidiel. Hodnotenie fotografií sa uskutoční v čase od 6. decembra 2020 do 6.januára 2021.

Ako a kam posielať súťažné fotografie ?

Súťažné fotografie posielajú súťažiaci priebežne elektronicky – mailom na adresu foto@sk-route66.sk

Viac informácií nájdete https://www.sk-route66.sk/fotosutaz-my-na-sk-route-66/


Menu