Vydaj sa MÚZPASom po expozíciách múzeí a galérie v Banskej Bystrici. S jednou vstupenkou sa dostaneš do Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej galérie, Múzea Slovenského národného povstania, Poštového múzea či Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

MÚZPAS platí od 1. júna do 30. septembra. Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, návštevník si vyberie len jednu z nich, v ktorej sa preukáže MÚZPAS-om. Ten oprávňuje na jednu návštevu do každej zapojenej inštitúcie a platí pre jednu osobu.

V MÚZPASe nájdeš aj informácie o zapojených kultúrnych stánkoch v slovenčine a v angličtine a slúži tiež ako suvenír, do ktorého držitelia získajú pečiatky za navštívenie expozícií.

Zapoj sa do súťaže na Facebooku a vyhraj 2×2 MÚZPAS.

Pravidlá súťaže nájdeš TU.

Menu