ROZPRÁVKY Z MÚZEA O BANSKEJ BYSTRICI SI MÔŽETE VYPOČUŤ KAŽDÚ NEDEĽU

Napriek tomu, že kultúrne inštitúcie ostávajú z preventívnych dôvodov pre návštevníkov zatvorené, Stredoslovenské múzeum nezabúda ani v momentálnej situácii na svojich návštevníkov. Nový projekt Rozprávky z múzea, ktorý pripravilo v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, je venovaný malým aj veľkým, aktívnym aj budúcim čitateľom hravých detských knižiek. Každú nedeľu sa môžu virtuálne preniesť do autentických historických priestorov a vypočuť si nové príbehy O zakliatej Bystrici.

Čítanie veľkých malým prináša zážitok, ktorý nenahradí televízia, sociálne siete ani počítačové hry. S projektom Stredoslovenského múzea a Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Rozprávky z múzea si môžu malí aj veľkí poslucháči rozvíjať slovnú zásobu, predstavivosť, vzťah ku čítaniu, ale aj trénovať pamäť. Všetko vďaka príbehom z knihy bystrického spisovateľa Karola Langsteina O zakliatej Bystrici. Rozprávky, ktoré sú uverejňované každú nedeľu na FacebookuYoutube Stredoslovenského múzea, si môžu vypočuť v podaní mladých hercov z Akadémie umení v Banskej Bystrici – Patrície Marikovskej a Petra Magurského.

„Projektom Rozprávky z múzea sa snažíme našim najmenším návštevníkom ukázať, že poznanie nie je len o prechádzaní sa expozíciami, ale aj o prepájaní reálneho sveta s tým fantazijným. Zároveň chceme týmto projektom pomôcť vzdelávacím inštitúciám v tomto náročnom období obohatiť ich možnosti o iné formy vzdelávania, keďže každý jeden príbeh je zakončený úlohou či hádankou, ktorú mladí riešitelia nájdu v príbehu, učebniciach alebo na stránkach Stredoslovenského múzea,“ upresnil Mgr. Matúš Molitoris, zástupca riaditeľa Stredoslovenského múzea.

Pre malých poslucháčov bude vždy po dočítaní rozprávky pripravená otázka a kreatívna úloha. Najšikovnejších a najaktívnejších, ktorí pošlú svoje odpovede a výtvory na adresu vzdelavanie@ssmuzuem.sk, bude na konci školského roka čakať zaujímavá odmena.

Video z čítania z 19.4.2020 nájdete TU.

Zdroj: Stredoslovenské múzeum

Menu