CK Agritours Slovakia

CK Agritours Slovakia

Agritours Slovakia, Cestovná kancelária, s.r.o. poskytuje svoje služby nielen domácim, ale aj zahraničným klientom. Sme členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) a medzinárodného združenia Agricultural Tour Operators International (ATOI). Poskytujeme kompletný cestovateľský servis v rôznych destináciách po celom svete.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu