Do štyroch múzeí a jednej galérie v Banskej Bystrici sa počas sezóny 2021 dostanú návštevníci za zvýhodnenú cenu a prostredníctvom jedinej vstupenky.

Atraktívny MÚZPAS pripravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko a Mestom Banská Bystrica.

Návštevníci Banskej Bystrice a blízkeho okolia môžu počas nadchádzajúcej turistickej sezóny využiť atraktívnu novinku – dvere do Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej galérie, Múzea Slovenského národného povstania, Poštového múzea a do Slovenského múzea máp v Kynceľovej im otvorí MÚZPAS, ktorý bude platiť od 1. júna do 30. septembra ako zvýhodnená vstupenka v hodnote 10 eur.

MÚZPAS má atraktívnu grafickú podobu, praktický formát A6 a na rozdiel od bežných vstupeniek prináša aj informácie o zapojených kultúrnych stánkoch, a to nielen v slovenčine, ale aj v angličtine. Slúžiť tak môže aj ako zaujímavý suvenír, do ktorého jeho držitelia získajú pečiatky za navštívenie expozícií. Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, návštevník si vyberie len jednu z nich, v ktorej sa preukáže MÚZPAS-om. MÚZPAS oprávňuje na jednu návštevu do každej zapojenej inštitúcie a platí pre jednu osobu.

Bonusom pre majiteľov pasu je aj zľava 10% na jazdné v Banskej Bystrici a okolí cez taxi službu inTAXI Banská Bystrica.

MÚZPAS je možné zakúpiť vo všetkých zapojených kultúrnych inštitúciách.

Menu