VYHLÁSENIE OOCR STREDNÉ SLOVENSKO NA PODPORU MEDZINÁRODNÉHO CIVILNÉHO LETISKA SLIAČ

Medzinárodná civilná letecká doprava na medzinárodnom civilnom Letisku Sliač, a.s. (ďalej len „letisko Sliač“) má strategický význam nielen pre Sliač a jeho okolie, ale pre celé stredné Slovensko. Fungovanie leteckej dopravy patrí medzi kľúčové aspekty rozvoja potenciálu v cestovnom ruchu, v investíciách a v dopravnej infraštruktúre. Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Stredné Slovensko preto po medializovaných a rozporuplných informáciách o zrušení civilnej časti sliačskeho letiska, víta snahu rezortu obrany zachovať civilnú prevádzku na Sliači po rekonštrukcii vojenskej časti letiska v roku 2024.

OOCR Stredné Slovensko pripomína, že zachovanie medzinárodného letiska s civilnou dopravou  je nevyhnutné a potrebné aj pre najväčších partnerov v regióne,  ktorí tomuto kroku vyjadrujú podporu. Zámer zachovať civilné lety na letisku Sliač aj po plánovanej niekoľkoročnej rekonštrukcii Leteckej základne Sliač podporilo 44 členských subjektov OOCR Stredné Slovensko, 30 obcí regiónu, 31 spoločností a ďalších 9 subjektov, pričom podporné hlasy stále pribúdajú.

Všetci partneri z rôznych oblastí pôsobenia, vrátane významných zamestnávateľov, majú eminentný záujem, aby bola civilná letisková preprava zachovaná. Veríme, že Vláda SR bude maximálne súčinná pri udržaní civilnej časti letiska Sliač a jeho zakomponovaní do projektov realizovaných do roku 2023 v súvislosti s príchodom stíhačiek F-16 tak, aby medzinárodné letisko Sliač s civilnou dopravou patrilo medzi tie letiská na svete, ktoré majú vojenskú aj civilnú časť na jednej vzletovo/pristávacej dráhe.

Členské subjekty OOCR Stredné Slovensko

 1. Mesto Banská Bystrica
 2. Mesto Zvolen
 3. Mesto Sliač
 4. Mesto Kremnica
 5. Obec Donovaly
 6. Obec Špania Dolina
 7. Obec Kováčová
 8. Obec Turecká
 9. Obec Slovenská Ľupča
 10. Obec Podkonice
 11. Obec Riečka
 12. Obec Tajov
 13. Obec Dolný Harmanec
 14. Obec Hronsek
 15. Obec Ľubietová
 16. Obec Horné Pršany
 17. Obec Ľubietová
 18. Obec Kynceľová
 19. Obec Poniky
 20. KÚPELE SLIAČ a.s.
 21. BAD, s.r.o.
 22. TENIS CENTRUM, s.r.o.
 23. ZÁMOK VÍGĽAŠ s.r.o.
 24. AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.
 25. Kúpele Kováčová, s.r.o.
 26. BARANČIA, s.r.o.
 27. LUX-BB, s.r.o.
 28. FunArena, s. r. o.
 29. GulaVerse, s. r. o.
 30. BB Expo spol. s.r.o.
 31. GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
 32. INFO DONOVALY, s.r.o.
 33. RIDE s.r.o.
 34. AGRITOURS Slovakia, CK, s.r.o.
 35. CBS spol, s.r.o.
 36. WM AKTIV REISEN s.r.o.
 37. RESIDENCE HOTEL & CLUB, s. r. o
 38. MONTANA, spol. s r. o
 39. Rozvojová agentúra BBSK
 40. OZ Cyklo Adventure Slovakia
 41. OZ Banský región – Terra Montanae
 42. OZ Banskobystrický geomontánny park
 43. OZ Permon
 44. Slovenská asociácia “Route 66”

Nečlenské subjekty a subjekty z ostatných regiónov

OBCE

 1. Mesto Dudince, primátor PaedDr. Jozef Nemec
 2. Mesto Nová Baňa, Ing. Veronika Búryová (sekretariát primátora)
 3. Mesto Žarnovica, primátor Kamil Danko
 4. Obec Bartošova Lehôtka, starostka Zlatica Groschová
 5. Obec Beňuš, starostka Katarína Srnková
 6. Obec Cerovo, starostka Mgr. Margita Boďová
 7. Obec Dolná Lehota, starostka Viera Hudíková
 8. Obec Dúbravica, starostka Ing. Janka Slobodníková
 9. Obec Hodruša-Hámre, starosta Jozef Uram
 10. Obec Hontianske Nemce, starosta PaedDr. Jozef Nemec
 11. Obec Horná Mičiná, starosta Ivan Lenár
 12. Obec Horné Mladonice, starostka Erika Korčoková
 13. Obec Hrochoť, starosta Bc. Marian Mazúch
 14. Obec Jasenie, starosta Ing. Marek Kordík, PhD.
 15. Obec Môlča, starosta Ján Kluka
 16. Obec Obec Hrabičov, starosta Ján Adámik
 17. Obec Očová, starosta PhDr. Ján Senko
 18. Obec Oravce, starostka Anna Filipčová
 19. Obec Orovnica, starostka Mgr. Katarína Forgáčová
 20. Obec Ostrý Grúň, starosta Mgr. Július Remenár
 21. Obec Počúvadlo, starosta Dušan Triebušník
 22. Obec Prestavlky, starosta Ján Abrahám
 23. Obec Sebedín-Bečov, starosta Ján Škamla
 24. Obec Sielnica, starostka Anna Gavajdová
 25. Obec Šumiac, starostka PhDr. Jarmila Gordanová
 26. Obec Terany, starostka Mgr. Iveta Gajdošová
 27. Obec Trnavá Hora, starosta Pavel Kravec
 28. Obec Veľká Lúka, starostka Ing. Andrea Chromeková
 29. Obec Veľké Pole, starosta František Demeter
 30. Obec Žibritov, starosta Dušan Laco

PODNIKY

 1. All-Trans, Martin Kolik
 2. Beta-car s.r.o., Martina Pukšová
 3. Bioagro spol. s r.o, Ivan Jorčík,
 4. Black M, Marián Čierny
 5. CK STEY (STEY, s. r. o.), Ing. Ivana Rešutíková
 6. Dom Maríny, s.r.o., Ján Majsniar a Igor Brossmann
 7. ELEKTRO RECYCLING, Ing. Jozefa Vašina
 8. ELGEO-BANSKÁ, s.r.o., Ing. Erik Sombathy
 9. Euromed solutions s.r.o., MUDr. Peter Knechtsberger,
 10. Evonik Fermas s r.o, Ing. Miroslav Havlík
 11. FUTURUM MMI spol. s r.o..,  Ivan Jorčík
 12. FUTURUM MMI, Ing. Michal Jorčík
 13. HARIKOE s.r.o., Martin Jorčík
 14. Hermann Armin s. r. o., Peter Haas, Zuzana Haasová
 15. Hotel Bystrá, Marian Gonos
 16. M ä s p o m a, spol. s r.o., Ing. Ján Kolesár st., Ing. Ján Kolesár ml., Ing. Denisa Jamrišková, Ing. Tomáš Jamriška
 17. Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., JUDr. Katarína Filipová
 18. Perfect Legal Slovakia, Mgr. Milan Cipciar
 19. RADIX s.r.o., Martin Renčo
 20. REMESLO TERMÁL, s.r.o., Erika Ivanová
 21. Siman a Jorčík spol. s r.o., Ivan Jorčík
 22. SL SLOVAKIA, a.s., Ing. Helena Oravcová, PhD.
 23. Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
 24. Svetro s.r.o., Blašková Ľudmila
 25. SYNERGON a.s., Richard Tannhauser
 26. T.C.T., spol. s r.o., Ing. Martin Hrbáň
 27. Tále, a. s., Ing. Ľuboš Ďurinďák
 28. VIS EXPORT-IMPORT, s.r.o., František Šimák
 29. Witzenmann Slovakia spol. s r.o., Ing. Štubianová Ružena
 30. ZCRNT, Ivan Jorčík
 31. Zeppelin SK s.r.o., Peter Bancík, Andrea Hrubá

ORGANIZÁCIE A INÉ SUBJEKTY

 1. Bežecký klub Sliač, Renáta Barcíková
 2. Čiernohronská železnica, n.o., Ing. Aleš Bílek
 3. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
 4. KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, Daniela Chrančoková
 5. OOCR Dudince, JUDr. Slavomír Brza
 6. OOCR Región Banská Štiavnica, Igor Kuhn
 7. OOCR Región GRON, Mgr. Žofia Buganová
 8. OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Ing. Ľuboš Ďurinďák
 9. Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ing. Erik Sombathy
Menu